Privacy verklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verklaren de bestuursleden van Harmonie Lindenheuvel, p/a  Lindenlaan 15  6163 AW  Geleen, dat de vereniging geen persoonsgegevens verstrekt aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met AVG of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.