Henri van Vugt

Voorzitter - Algemene zaken

Marie-Jose Bouten

Secretaris

Ernst Kovacs

Penningmeester

Truus Spee

Vicevoorzitter - Beheer muziekarchief, contactpersoon voor de leden

Marjan Kovacs

2e penningmeester - Lid Muziekcommissie

Silvia Voncken-Kremers

Lid Muziekcommissie